NS-Slovakia, a.s.

  • Projektové riadenie v oblasti energetiky
  • Spolupráca s renomovanými domácimi a zahraničnými spoločnosťami
  • Dlhodobé odborné skúsenosti z jadrovej energetiky 
  • Účasť v BIDSF tendroch 
  • Skúsenosti s projektmi z vyraďovania JE V1 Bohunice
  • Vypracovávanie projektovej dokumentácie
  • Koordinácia a riadenie projektov
  • Vysoká flexibilita
  • Medzinárodné skúsenosti
Web page by WeFo.sk