Certifikáty

  • Systém manažérstva kvality, TÜV SÜD Slovakia
  • Systém environmentálneho manažérstva STN EN ISO 14001
  • Systém manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci STN OHSAS 18001

STN EN ISO 9001:2009 STN EN ISO 14001 STN OHSAS 18001

Web page by WeFo.sk