Kontakty

  Sídlo spoločnosti
 
NS-Slovakia, a.s.
Adresa: Prievozská 4B
  821 09 Bratislava
  Slovensko
 
Tel: +421-33-3211 390-4
Fax: +421-33-3211 397
E-mail:
 
office@ns-slovakia.sk
 
GPS: N 48°08´45"
  E 17°08´23"
Mapa BA
  Pracovisko spoločnosti
 
NS-Slovakia, a.s.
Adresa: Piešťanská 3 (BC Aquapolis)
  917 01 Trnava
  Slovensko
 
Tel: +421-33-3211 390-4
Fax: +421-33-3211 397
E-mail:
 
office@ns-slovakia.sk
 
GPS: N 48°23´07"
  E 17°36´03"
Mapa TT
 
IČO: 44 278 136
DIČ: 2022665766
IČ DPH: SK2022665766
Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sa, Vložka č. 4546/B
Bankové spojenie: Tatra banka, a.s.
Číslo účtu: 2929122508/1100
IBAN: SK32 1100 0000 0029 2912 2508
Web page by WeFo.sk