O nás

NS-Slovakia, a.s. bola založená v roku 2010 ako projektovo orientovaná spoločnosť zameraná na oblasť elektroenergetiky. Hlavným predmetom činnosti NS-Slovakia je projektové riadenie, odborné poradenstvo a konzultačná činnosť. Odbornosť spoločnosti je založená na dlhoročných skúsenostiach pracovníkov pôsobiacich v oblasti energetiky a v poradných a konzultačných tímoch pracujúcich na významných medzinárodných projektoch. Výhodou spoločnosti sú rozsiahle skúsenosti v spolupráci s profesijne rôznorodo orientovanými spoločnosťami z partnerských firiem pri realizácii projektov vyžadujúcich širokospektrálne znalosti v technickej, obchodnej a legislatívnej oblasti. Odborné skúsenosti a znalosť danej problematiky boli kľúčovým predpokladom, aby sa spoločnosť NS-Slovakia zapojila do realizácie významných projektov na Slovensku, ako aj mimo jeho územia (SR).

Cieľom NS-Slovakia je v prvom rade dosiahnutie spokojnosti klientov, ktorú ako veríme, je možné získať len na základe profesionálneho prístupu a kvalitne realizovanej činnosti. Osobný prístup a vybudovanie vzájomnej dôvery s našimi klientmi je pre nás rovnako dôležité ako úspešná realizácia predmetu zmluvy.

V rámci zvyšovania odbornosti a efektivity práce spoločnosť zaviedla a používa systém manažérstva kvality STN EN ISO 9001:2009, systém environmentálneho manažérstva STN EN ISO 14001 a systém manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci STN OHSAS 18001.

Web page by WeFo.sk