Partneri

Projektová spolupráca

ENCO Rakúsko (Vyraďovanie)
ONET Technologies Francúzsko (Spracovanie RAO)
PKE Electronics Rakúsko (Bezpečnostné systémy)
Westinghouse Nemecko (Jadrové technológie)
Westinghouse Švédsko (Jadrové technológie)
   
Javys, a.s.  Slovensko  (Jadrové technológie)
Slovenské elektrárne, a.s.  Slovensko (Spúšťacie práce MO3,4)
Alter Energo, a.s. Slovensko (Elektrické systémy)
EZ-Elektromont, a.s. Slovensko (Elektrické systémy)
ROBO, a.s. Slovensko (Demontáž, demolácia)
SAG Elektrovod, a.s. Slovensko (Elektrické systémy)
Slovria, s.r.o. Slovensko (Spracovanie odpadov)

 

Web page by WeFo.sk