Referencie

Bohaté odborné skúsenosti a poznanie danej problematiky boli kľúčovým predpokladom, aby sa spoločnosť NS-Slovakia  dokázala presadiť na trhu a zapojiť do realizácie projektov na Slovensku, ako aj mimo územia SR. V priebehu svojej existencie sme sa zapojili resp. participujeme na realizácii nasledovných projektov.

Klient Miesto realizácie Názov projektu Realizácia
JAVYS, a.s. Jaslovské Bohunice SME (Systém Manažovania Energií) 2011
JAVYS, a.s. Jaslovské Bohunice BIDSF A3-A (Rekonštrukcia systému fyzickej ochrany AKOBOJE) 2011/2013
JAVYS, a.s. Jaslovské Bohunice BIDSF D1.1 (Demontáž izolácii strojovne JE V1) 2011/2012
JE Metsamor Metsamor On site podpora na arménskej JE (AOSA) 2012/2013
JAVYS, a.s. Jaslovské Bohunice BIDSF C16.1 (Úprava skladovacích priestorov) 2013/2015
JAVYS, a.s. Jaslovské Bohunice BIDSF C15-A (Jednotný počítačový systém pre logistiku vyraďovania) 2013/2015
JAVYS, a.s. Jaslovské Bohunice BIDSF D2 (Dekontaminácia primárneho okruhu) 2013/2015
JAVYS, a.s. Jaslovské Bohunice BIDSF B6.5 (Plán 2. etapy vyraďovania JE V1 a povoľovacia dokumentácia) 2013/2014
JAVYS, a.s. Jaslovské Bohunice BIDSF D3.3 (Demontáž systémov elektrického napájania) 2013/2015
SE, a.s. Mochovce LRPS (Systém na spracovanie kvapalných Ra-koncentrátov) 2013
JAVYS, a.s. Jaslovské Bohunice BIDSF C15-A (Jednotný počítačový systém pre logistiku vyraďovania) 2014/2015
SE, a.s.  Mochovce Podpora pre spúšťacie práce projektu pre dostavbu 3. a 4. bloku JE Mochovce 2015/2018
JAVYS, a.s. Jaslovské Bohunice BIDSF D4-2 (Demontáž veľkých komponentov systému chladenia reaktora v závode Bohunice) 2018/2019
Web page by WeFo.sk